Rekisteriseloste
  Henkilötietolaki (523/99) 10§
  
  Laatimispäivä 20.3.2013.
  
  1. Rekisterinpitäjä
  
    Teatteriyhdistys Pore ry
    Tunnelitie 9 G 47
    00320 Helsinki
    puh. 044 512 4535
  
  2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
  
    Mirka Mykkänen
    tuottaja
    Teatteriyhdistys Pore ry
    Tunnelitie 9 G 47
    00320 Helsinki
    puh. 044 512 4535
  
  3. Rekisterin nimi
  
    Teatteriyhdistys Pore ry:n Sisäpiiri
  
  4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  
    Teatteriyhdistys Pore ry:n kannatusjäsenten kerääminen.
  
  5. Rekisterin tietosisältö
    
    Henkilön sähköpostiosoite.
  
  6. Säännönmukaiset tietolähteet
  
    Kannatusjäsen.
  
  7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
  
    Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. 
  
  8. Rekisterin suojauksen periaatteet
  
    A. Manuaalinen aineisto
    Manuaalista aineistoa ei ole.
    
    B. Atk:lle talletetut tiedot
    Tieto sijaitsee Teatteriyhdistys Pore ry:n tietojärjestelmässä.